Zašto se štrecaju kada su u njenoj blizini, ali ipak ne mogu da se odalje od česme sa koje kapa? Taj strah usađen je mačkama u tranzciji od divljih ka pitomim, u procesu pripitomljavanja. Otud njihova averzija prema vodi i agonija vlasnika prilikom svakog pokušaja da se mačka okupa. Neke čak odbijaju i da piju vodu.