Velika je verovatnoća da će zelena morska kornjača progutati plastiku koja oblikom i veličinom lični na hranu iz njene prirodne ishrane, ustanovili su britanski naučnici.