Parfemi traju mnogo kraće nego što dame misle, a kupuju velika pakovanja račinajući da su time uštedele

 18