Mora da se napravi razlika šta je odeća za klub, a šta za nečije venčanje.