Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu zaposlenih kojim se, između ostalog, određuje kako policajci i službenici moraju da se oblače i komuniciraju, ali i kolike brkove, ili kakve nokte mogu da imaju. Proveravali smo kome se nova pravila ne dopadaju.