Jedna od čestih ženskih dilema u vezi sa prvim sastankom je - da li se pojaviti sa opuštenom ili sasvim sređenom frizurom.