Da li je suđeno da vaš život postepeno postaje dosadniji nakon svakog rođendana?

 159