Velike grudi nekada mogu biti pravi blagoslov, a nekada pravo prokletstvo