Ne postoji pravilo koje kaže da se zimi nose tamne boje, a i da postoji, tu je da bi se prekršilo.

 2