Celokupan prostor KC Grad bio je transformisan u specijalni Air Force ambijent, podeljen u više tematskih prostorija koje su oslikavale elemente urbane kulture kroz koju je ova patika decenijama koračala