Iako su decenijama odela bila jednostavnih i neutralnih boja, sada je vreme da u vaš poslovni ormar uđe malo boje i vederine