Miletićeva je rešila da predstavi dizajnere od početka 20. veka pa do danas, s time da se najviše fokusira na period od pedesetih godina do modernog doba, jer je sve dostupnije u tom periodu

 9