Na prvi pogled deluje kao da je kreatorima ponestalo ideja, pa su eksperimentisali sa svim oblicima i dužinama, ali naravno da nije tako