Osnivač kompanije „Beneton“, Lučano, planira da se u 82. godini vrati u kompaniji kako bi joj vratio život nakon što je zapala u finansijske poteškoće.