Rasveta je od vrhunskog značaja za kvalitet enterijera, reći će svaki vrstan arhitekta. Od svetlosti u prostoriji zavisi u kojoj meri će ona biti saglediva i kakvu će atmosferu imati. Rasveta treba da se planira tokom projektovanja objekata ili prilikom renoviranja.