Rok trajanja kozmetičkih proizvoda: Najdugovečnija su sredstva za kosu, a naročito povedite računa o onima koja se nanose u predelu očiju. Proizvodi kojima je istekao rok mogu da prouzrokuju brojne nevolje