Prilikom brijanja svako od vas se ponekad poseče, a krvarenje može da bude uporno i uspori vam dalje aktivnosti