Naše bake i deke imaju drugačiji pogled na modu koju mi "furamo" ovih dana