Manekenka bez prednjeg zuba trebalo je da predstavlja sve realne, prirodne žene.