Avetlucava ili svetlobež olovka za oči "otvoriće" vaš pogled ako je nanesete sa unutrašnje strane kapaka. Još bolji efekat se postiže ako istu nijansu nanesete na spoljašnju ivicu kapka

 3