Važi za jedenu od najbolje obučenih žena sveta, a prema garderobi se odnosi tako?

 17