Kod neke dece odmah je jasno da li su levoruka ili desnoruka, ali većina će se naizmenično koristiti obema rukama do četvrte godine i onda izaberu koju preferiraju.