Prisustvo dobrih bakterija koje ljudi imaju u svom organizmu je dvostruko, ako u kući živi i pas.

 32