Rezultati studije govore da dečaci hrču češće od devojčica. Kod većine dece hrkanje je prolazna pojava