Gej lezbejski info centar traži od Ministarstva zdravlja izmenu Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona, kako bi i LGBT osobemogle da budu davaoci.