Šta je najvažnije prilikom nagrađivanja i kažnjavanja dece i kakve te kazne i nagrade treba da budu kako bi bile uspešne, savetuje psiholog.