Na početku svake školske godine roditelji se preračunavaju koliko mesečno "košta školarac", kako, kada i koliko novca treba dati detetu da njime samostalno raspolaže i potroši kako želi.