Bebama koje se hrane majčinim mlekom uopšte nije potrebna voda.