Najmlađi često, bolje od odraslih, shvataju šta je u životu zaista važno. Ovaj kratki film će vas podsetiti na to.