Ovih dana ste možda i vi čuli na jednoj radio stanici reklamu koja promoviše upotrebu kapi za smirenje, takozvanih Bahovih kapi kod dece vrtićkog uzrasta. Da li je preporučljivo da dečju nervozu umirujemo kapima za smirenje, da li su one odobrene od strane nadležnih istitucija, ko može odgovorno da tvrdi da je to neškodljivo za zdravlje male dece i za njihov sveukupan razvoj?