Roditelji ne treba da dižu uzbunu ako njihova devojčica u pubertetu više voli da se druđi sa dečacima. Često je to samo prolazna etapa u odrastanju i neće postati „muškarač” niti će ih dečaci pokvariti

 9