Ima jedan bol, najveći od svih, bol kad svom roditelju postaneš roditelj.