Znate već da deca u Srbiji na prednjem sedištu ne smeju da se prevoze do svoje 12. godine. Takođe, do treće godine moraju sedeti u bezbednosnom sedištu. Da li isto važi i u Evropi?

 7