Zlatar je planina neobične i divlje lepote. Nalazi se u jugozapadnom delu Srbije, na putnom pravcu ka crnogorskom primorju između reka Lima, Uvca, Mileševke i Bistrice. Planina je duga 22 km i široka 12 km, sa najvišim vrhom od 1.627 metara