Kada se sledeći put budete našli u Rimu obratite pažnju na svoje ponašanje.