Let avionom ne mora da traje satima, već se može koristiti i za kratke destinacije.