Iako avio-kompanija u roku od jednog ili više dana pronađe izgubljeni prtljag i vrati ga vlasniku ima i onih kofera koji nikada ne budu pronađeni. Šta se događa sa njima?