Rim je grad koji je navikao na samo jednog lidera, jednog cara, jednog vladara. Rim je sredina koja veliča svoje heroje, ali i koja je u stanju da preko noći zaboravi stare zasluge, a sve to zbog neobjektivnog shvatanja stvarnosti i mirenja sa realnošću. Niz velikih nepravdi u samo nekoliko meseci pretrpeo je Danijele de Rosi. Momak koji se od...

 148