Pristalica Ljetuvos ritasa neće moći da dolazi na sportske događaje sledećih 15 meseci.

 

Navijač Lijetuvos Ritasa koji je ušao na teren i odgurnuo srpskog košarkaša Vasilija Micića, suspendovan je na 15 meseci prisustva svim sportskim događajima.

 

Navijač Lijetuvosa osuđen po krtakom postupku