Kažu da se napila i sama izbacila video na društvene mreže

 141