Tako je i polna diskriminacija postala aktuelna na Napretkovim konferencijama za medije, a možda bude i tema sudske tužbe!