Srpski stručnjak imao je zamerku na igru Bridžisa, ali ovaj nije želeo da ga sluša