Srpski fudbal je doživeo novi bolan udarac... FK Jagodina prestao je da postoji.