U priči o modernom Radničkom, neophodne su i brojke