Milorad Vučelić, predsednik Partizana, zapalio je vatru izjavama na kraju kiparskih priprema ekipe