BEOGRAD: Življa investiciona aktivnost zabeležena je danas na domaćem tržištu akcija, uz blagi oporavak BELEX indeksa.

 

Življa investiciona aktivnost zabeležena je danas na domaćem tržištu akcija, uz blagi oporavak BELEX indeksa.

 

BEOGRAD: Življa investiciona aktivnost zabeležena je danas na domaćem tržištu akcija, uz blagi oporavak BELEX indeksa.

 

Življa investiciona aktivnost zabeležena je danas na domaćem tržištu akcija, uz blagi oporavak BELEX indeksa. Ukupan promet na Beogradskoj berzi iznosio je 301,3 miliona dinara (2,9 miliona evra), od čega se najveći deo odnosi na trgovanje državnim obveznicama.