BEOGRAD: Ukupan promet na domaćem tržištu akcija iznosio je danas 24,11 miliona dinara (oko 205,3 hiljade evra).

 

BEOGRAD: Ukupan promet na domaćem tržištu akcija iznosio je danas 24,11 miliona dinara (oko 205,3 hiljade evra).