Ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da su zemlje Kvinte savetovale Kosovo da za sada ne aplicira u članstvo u Savetu Evrope, jer nema dovoljnu podršku.

 

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da su zemlje Kvinte savetovale da Kosovo za sada ne aplicira u članstvo u Saveta Evrope, jer nema dovoljnu podršku i jer se ta organizacija trenutno suočava sa finansijskom krizom.

 

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da su zemlje Kvinte savetovale da Kosovo da za sada ne aplicira za članstvo u Savetu Evrope, jer nema dovoljnu podršku i ta otrganizacija se trenutno suočava sa finansijskom krizom.

 

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da su zemlje Kvinte savetovale da Kosovo za sada ne aplicira u članstvo u Saveta Evrope. Kako je naveo, razlog je što Kosovo nema dovooljnu podršku i jer se ta otrganizacija trenutno suočava sa finansijskom krizom

 3

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da su zemlje Kvinte savetovale da Kosovo za sada ne aplicira u članstvo u Saveta Evrope, jer nema dovoljnu podršku i jer se ta organizacija trenutno suočava sa finansijskom krizom.