Moguće je da je zbog neiskustva za volanom, Aleksandra na svega nekoliko kilometra od kafane izgubila kontrolu

 98