Razmatrana je i mogućnost uvođenja direktne avionske linije između Beograda i Bakua